Velkommen

Velkommen

Jeg vil gerne byde dig velkommen til min hjemmeside.

Mit navn er Pernelle Rose, jeg er eksamineret familie- og parterapeut fra DFTI – MPF og kandidat i pædagogisk psykologi. Jeg arbejder til dagligt med mennesker der står overfor forskellige udfordringer i deres liv, og som ønsker hjælp til forandring. Jeg tilbyder individuel-, par og familieterapi samt rådgivende samtaler med børn, unge og forældre.

Min oplevelse som familieterapeut er, at mange familier lever et stresset liv, hvor der både skal være plads til at være sig selv, og samtidig føle sig set og anerkendt som et betydningsfuldt medlem af familien.

Min erfaring er, at det er de små ting i hverdagen, der er vigtige. Der er tidspunkter, hvor det er svært, at leve op til de gode intentioner pga. en presset hverdag, arbejde, logistik, økonomi samt forskellige ønsker og behov. Når problemerne vokser os over hovedet, og de strategier vi normalt bruger for at få hverdagen til at fungere ikke længere slår til, kan det være en stor lettelse og hjælp at opsøge en terapeut. Det terapeutiske rum er for mig i den sammenhæng et fantastisk sted at arbejde med vores ønsker og længsler i relation til andre.

Jeg tror grundlæggende, at det er vigtigt, at vi forstår, at mange af de sammenstød i hverdagen og negative, fastlåsende konfliktmønstre, som er med til at præge stemningen i hjemmet, hidrører fra en længsel efter anerkendelse og et savn efter at føle sig set og elsket. Det har vi dybest set alle sammen behov for i vores tætteste relationer.

Jeg tror på indlevelse og engagementet i de problemstillinger, som jeg bliver præsenteret for, frem for en mere tilbagetrukket rolle som distanceret terapeut. Denne tilgang er grundlaget for min måde at lave terapi på, og udspringer af en årelang erfaring med hvad der virker i arbejdet med mennesker.

For mig er det vigtigste i arbejdet med mennesker at have hjertet med og være personlig. Jeg giver mig selv tilkende som menneske og engageret terapeut.