Familier

Jeg oplever, at der er et stor pres på familien, og på trods af de gode intentioner og længslen efter at få familielivet til at fungere, kan det til tider føles som en gotiskknude, der er umulig at løse.

Vi ønsker alle som forældre det bedste for vores børn, men i den stressede hverdag er det ikke altid vi får taget vare på stemningen og forholdt os til de konflikter, der er i familien. Det kan betyde at konflikterne accelererer og vokser os over hovedet, inden vi når at blive bevidste om dem og konfrontere dem.

Selvom konflikter er en naturlig ting, når mange mennesker med forskellige behov bor sammen, kan det være svært at overskue hvordan vi som forældre får taget lederskabet og talt med vores børn om hvordan det er vi ønsker, at leve med hinanden her i familien. Derudover er det, i mange familier, et vilkår at leve sammen med dine, mine og vores børn.

Det er en udfordring at gå fra hinanden, og især børnene påvirkes af disse beslutninger. De har hverken valgt at far og mor bliver skilt eller finder en ny partner. Så hvordan får vi taget vare på børnene i disse svære beslutninger, og skabt et godt fundament for et fortsat forældreskab?

Det mener jeg er muligt igennem familieterapi og familietjek. Familietjek er en samtale om hvordan det opleves at leve i familien, hvor alles følelser og ønsker kommer i spil og tages alvorligt. Børn slapper af og bliver rolige når de mærker deres forældre tager ansvar for situationen i familien, og derfor er det vigtigt at børn deltager i familieterapien. Min erfaring viser også, at børn bidrager positivt med svar og ofte kommer med løsninger til hvad der skal til for, at ændre den tilstand familien er havnet i.

I familieterapi finder vi sammen vejen hen til der hvor i som familie, længes efter at være!