Individuel terapi

I løbet af et helt liv mærker vi alle kriser, stress, tab og andre overvældende oplevelser. Det er en del af det at være menneske. Ved at dele disse oplevelser med andre, kan vi over tid lære at leve med de vilkår og tilegne os nye handlemuligheder, så vi øger vores livskvalitet.

I individuel terapi er det muligt at arbejde med det, vi mangler og savner i relation til andre, og som netop skal heles sammen med andre.

Det at få vidner på de følelser og oplevelser, vi sidder inde med, kan være enormt befriende og efterlade plads til nye måder at forholde sig til sig selv og sin livssituation på.

”Du bliver først set og hørt, når du tør vise dig”.

For mig er det vigtigt at anerkende det mod og det ønske om forandring, som folk giver udtryk for, når jeg møder dem. Derfor er indsigt og ejerskab vigtige begreber i terapien, da det er her muligheden for erkendelse og forandring opstår.

”Ingen kan bruge en løftet pegefinger – en hånd i ryggen er bedre!”